Złe

В наличии
RUR 412.09
4.1 звезд, основано на 59 отзывах

„Wystarczy, by dobrzy ludzie nic nie robili, a zło zatriumfuje” – Edmund Burke Baskin Zachodnie, miasteczko na polskim wybrzeżu, wydaje się zbyt małe, aby pomieści całe zło, jakie się w nim dzieje

Akcja powie ci rozgrywa si w ci gu dwudziestu czterech godzin, znacznie mniej czasu potrzeba, eby ksi k przeczyta

Andrzej ojciec, alkoholik i oprawca swojej rodziny

Chmielewski, opisuj c popl tane losy bohater w i ods aniaj c ich kolejne tajemnice, umiej tnie dawkuje napi cie

Dawid Kain, autor Fobii i Kotku, jestem w ogniu Historia o niekochaniu

Dwadzie cia cztery godziny koszmaru, jaki rozgrywa si w setkach miast, miasteczek i wsi

Iwona matka, ofiara przemocy domowej

Jeden dzie z ycia rodziny Jasi skich

Jednak to, co po niej zostaje, pami ta si d ugo

Jego historia jest brutalna, tak jak brutalna mo e by ma omiasteczkowa rzeczywisto , pod p aszczykiem prowincjonalnej nudy skrywaj ca histori mierdz cej alkoholem przemocy domowej, rodzicielskiego okrucie stwa i z amanego dzieci stwa

Justyna, Kryspin i Micha maltretowane i okaleczone psychicznie dzieci, dla kt rych normalno to marzenie

Marcin Jamio kowski, autor Okupu krwi i Kellera

Micha Chmielewski pisze mocno i ciekawie, ma surowy styl i nie bawi si w niepotrzebny manieryzm

O ludziach wci poszukuj cych odrobiny ciep a, mimo e ju dawno zapomnieli czym jest mi o

O z ych wyborach i ich konsekwencjach

Polskie Fargo, bracia Coenowie nie powstydziliby si tej opowie ci

Tomasz, Marcin i Krzysztof mimowolni uczestnicy dramatu

Z o czynione przez cz owieka cz owiekowi, gdy w tym akurat przypadku niepotrzebna jest pomoc diab w, demon w czy jakichkolwiek innych istot

Jan Krasnowolski, autor Klatki Naturalistycznie odmalowana groza ma omiasteczkowego ycia

Z e czyta si nadzwyczaj dobrze

Z e momentami kojarzy si z ksi kami Jacka Ketchuma, a to znaczy, e po lekturze czytelnik b dzie si czu tak sponiewierany, jakby wypad z roller coastera

Похожие товары
Scroll